De deskundige

Wat is een deskundige? Wie is deskundig? En wat zijn deskundigheden? Zit de deskundigheid in de exactheid van zaken, zoals in de wis- en natuurkunde? Of huist wijsheid in de beschrijving en het wijze oordeel, zoals gebruikelijk in positieve en normatieve wetenschappen?

In mijn afstudeerscriptie wijdde ik hier reeds (in 2002) enkele gedachten aan. Deze reflecties zijn nog altijd actueel. Ik zou zeggen: “Zit de waarheid niet rechts en niet links, zoek dan het midden”, en lees hier meer over: De deskundige.

Auteur: mr. M. el Hachmioui