Soevereign Advocatuur voert een gespecialiseerde praktijk op het gebied van het bestuursrecht met een accent op het sociaal- en omgevingsrecht, handhavings- en sanctierecht. Het kantoor adviseert en procedeert voor particulieren, bedrijven en instellingen.

De werkzaamheden van Soevereign Advocatuur hebben voornamelijk betrekking op advies en procesvoering in onder meer: bezwaar- en beroepsprocedures, handhavingszaken, vergunningen, uitkeringen, schending van informatieverplichtingen, terugvorderingen en bestuurlijke boetes.

Rechtsgebiedenregister

Advocaten moeten zich na hun stage registreren in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij moeten zich op minimaal één en maximaal vier rechtsgebieden registreren. Per geregistreerd rechtsgebied dienen advocaten jaarlijks 10 opleidingspunten te halen. Hieronder treft u een opsomming van de rechtsgebieden die de aan het kantoor verbonden advocaat heeft geregistreerd.

Mr. M. el Hachmioui heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht
  • Algemeen praktijk

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.