Bestuurlijke handhaving

Bestuursrechtelijke handhaving is het sluitstuk van de regelgeving. De ontwikkelingen volgen elkaar op in rap tempo. In deze cursus komen de verschillende aspecten van de bestuurlijke handhavingsprocedure aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op de kernbegrippen overtreding en overtreder en worden de handhavingsinstrumenten en de rechtsbescherming besproken. Tot slot wordt stilgestaan bij de invorderingsprocedure en het kostenverhaal. Tijdens de cursus wordt aangehaakt bij de actualiteit.

Datum: in overleg
Duur: van 2 uur tot 8 uur en verder in overleg
Kosten: € 95,= ex BTW / Online: € 65,- ex BTW (2 uur) en verder op aanvraag

U kunt zich aanmelden via de contactgegevens.