Algemeen

Wilt u uw zaak of adviesvraagstuk voorleggen aan Soevereign Advocatuur? Neem contact op voor informatie en/of het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Kosten
Het kantoor werkt op basis van een uurtarief. Het uurtarief bedraagt op dit moment € 275,00 per uur (ex. BTW) en is verder mede afhankelijk van de gewenste spoed, de aard en het belang van de zaak. In zaken die zich daarvoor lenen, kan een afwijkende tariefafspraak worden gemaakt, bijv. vast tarief of succes fee. U weet vooraf waar u aan toe bent.

Pro bono
Rechtzoekenden van wie de inkomens- en/of vermogenssituatie in de weg staat aan het verwezenlijken van hun recht, kunnen (eventueel via het Juridisch Loket) bij het kantoor aankloppen voor pro deo rechtshulp. Informatie over gefinancierde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Adviesovereenkomst Bestuursrecht (huisadvocaat en interim-diensten)
Heeft u, bijv. als bedrijf of overheidsinstantie, geregeld advies of ondersteuning nodig? U kunt gebruik maken van een adviesovereenkomst. De overeenkomst geeft toegang tot juridisch advies op maat. Het aantal advies-uren is uitbreidbaar al naar gelang uw behoefte aan juridische ondersteuning. Neem contact op voor vragen en informatie.

Het kantoor ontvangt geen derdengelden
Soevereign Advocatuur beschikt niet over een derdengeldenrekening in de zin van de Verordening op de advocatuur. Soevereign Advocatuur zal geen derdengelden aannemen.
Mocht Soevereign Advocatuur en/of de advocaat toch met derdengelden geconfronteerd worden, dan zorgt zij/hij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Voda, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat Soevereign Advocatuur en/of de advocaat zich alsnog aansluit bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laat lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Soevereign Advocatuur en/of de advocaat ontvangt onder geen enkele omstandigheid derdengelden op de kantoorrekening.
Soevereign Advocatuur en/of de advocaat heeft de deken ervan op de hoogte gesteld dat het kantoor en/of de advocaat geen derdengelden ontvangt. Bij enige wijziging daarvan zal het kantoor de deken hierover informeren.

.