Hoewel de website www.soevereign.com (‘website’) zorgvuldig is samengesteld, staat Soevereign Advocatuur niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op de website, noch voor het actueel of niet verouderd zijn daarvan. Deze informatie bevat geen juridisch advies en is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. U kunt altijd vrijblijvend contact met het kantoor opnemen, indien u vragen heef naar aanleiding van informatie op de website.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Soevereign Advocatuur, haar opdrachtnemers en werknemers, voor schade als gevolg van ieder gebruik van de op de website gepubliceerde informatie, inclusief hyperlinks en achterliggende websites of bronnen, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Hyperlinks
Op de website kunnen hyperlinks zijn opgenomen naar websites van derden. Bij uw bezoek aan dergelijke websites zijn de voorwaarden van de betreffende website van toepassing. Op het gebruik van de website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd.

Wijzigingen
Soevereign Advocatuur behoudt zich het recht voor haar Disclaimer te wijzigen. De wijzigingen worden op de website bekend gemaakt. Indien u na wijziging van de Disclaimer gebruikt maakt van de website, gaat u akkoord met de gewijzigde Disclaimer.