Soevereign Advocatuur biedt gespecialiseerde advies- en procesrechtsbijstand op het gebied van het bestuursrecht. Met bijzondere aandacht voor handhaving- en toezicht, bestuurlijke boetes en overige sancties, ondermijning en vergunningen binnen het fysieke en sociaal- economische domein. Het gaat hierbij om besluiten van overheidsinstanties ten aanzien van andere instanties, bedrijven en particulieren.