Bestuursrecht

Blijf bij op het gebied van bestuursrecht. Wij volgen de ontwikkelingen op bestuursrechtelijk gebied op de voet. In deze cursus komen onder meer de bestuursrechtelijke basisbegrippen aan de orde, zoals besluit, bestuursorgaan, belanghebbende en bezwaar en beroep. Waar nodig wordt aangehaakt bij de actualiteit op het gebied van wetgeving en jurisprudentie.

Datum: in overleg
Duur: van 2 uur tot 8 uur en verder in overleg
Kosten: € 95,= ex BTW / Online: € 65,- ex BTW (2 uur) en verder op aanvraag


U kunt zich aanmelden via de contactgegevens.