Belang van behoorlijk bestuursrecht

Het bestuursrecht is voor burgers, bedrijven en overheden van groot belang. Een gestrande vergunning kan tot derving van inkomsten leiden, een handhavingsbesluit (bijv. een bestuurlijke boete) kan de beëindiging van een bedrijf of de vernietiging van een gerealiseerd bouwwerk tot gevolg hebben en een besluit tot reconstructie van een weg kan er onbedoeld voor zorgen dat ondernemers langdurig inkomsten missen en/of burgers onnodig overlast ondervinden.
Het bestuursrecht raakt mensen, bedrijven en overheden zelf en kan bij verkeerde of onjuiste toepassing de legitimiteit van de overheid onderuit halen. Overheden doen hun best om de overlast te beperken en afgewogen besluiten te nemen. Gebrek aan kennis, capaciteitstekort en andere oorzaken kunnen
ertoe leiden dat de besluitvorming niet de toets der kritiek doorstaat.

Sinds de inwerkingtreding van onder andere de vierde tranche van de Algemeen wet bestuursrecht wint het bestuursrecht steeds meer aan belang ten opzichte van de klassieke rechtsgebieden: het strafrecht en het privaatrecht. Zo is thans de bestuurlijke boete geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en vindt de inning van bestuurlijke geldschulden zijn regeling in de Algemene wet bestuursrecht. Tel daarbij de bestuurlijke lus, de Wet dwangsom en lex silencio positivo en het bestuursrecht is allang geen rechtsgebied dat je er even naast doet.

Kortom kennis van het bestuursrecht is voor het maatschappelijke en economische verkeer, binnen zowel de publieke als de private sector, van groot belang. Snel veranderende wetgeving en nieuwe jurisprudentie maken het bestuursrecht tot een complex rechtsgebied. Niet alleen burgers, bedrijven en overheden, maar ook juristen en advocaten laten als gevolg van kennisgebrek en toepassingsangst kansen liggen, waarbij grote financiële belangen gemoeid kunnen zijn.

Met onze kennis van het bestuursrecht voegen wij meerwaarde aan uw zaak. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Auteur: mr. M. el Hachmioui